Tjenester

Jeg tilbyr tre alternative tjenester:

Idetime

En idétime er et møte med deg som hageeier hvor vi foretar en befaring på eiendommen, du kommer med dine ønsker og behov og jeg gir praktiske og estetiske forslag til planløsning, materialer og overordnet plantevalg. Idétimen tar vanligvis 1-2 t. Her utføres en spontan analyse med umiddelbare forslag til hva som kan gjøres med utearealet. Du får en skriftlig rapport over det vi har snakket om.

Hageskisse

Etter en idetime kan jeg lage en svart / hvitt skisse med forslag til de ideer som ble diskutert. Skissen omfatter planløsninger, materialvalg og overordnet plantevalg. Ikke i målestokk. 

Hageplan

En hageplan er en detaljert plan over den ferdige hagen. Jeg foretar oppmåling, evnt. med kommunale kart som grunnlag og fotografering av hagen. Klimaforholdene kartlegges. Planen blir håndtegnet i egnet målestokk og inneholder evnt.  spesifisering av materialbruk på for eksempel terrasser, belegning m.m. Den inneholder planteplan og planteliste over type planter, antall, planteavstand, blomstringstid og høyde i egnet målestokk. Inkluderer forklarende møte med hageeier ved behov.

Pris etter avtale, avhenger av størrelsen på hagen. Individuell fastpris eller timepris. Jeg beregner km-godtgjørelse utenfor Ålesund kommune.